Vraag en antwoord

Waar zie mijn korting?

De totale korting van uw bestelling kunt u zien op het moment dat u bij de winkelwagen gaat afrekenen. Bij korting ziet u dan een – bedrag staan.

Kan ik mijn bestelling nog annuleren of wijzigen?

Ja dit  kan zolang de bestelling nog niet door ons verzameld en verzonden is . Als u wilt wijzigen of annuleren verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen middels onze e-mailadres klantenservice@diergigant.nl of via het contactformulier op de website.

Afhalen Bestelling

Het is mogelijk uw bestelling af te halen. Nadat u besteld heeft krijgt u van ons een e-mail of een telefoontje dat uw bestelling klaar ligt om opgehaald te worden. U kunt nadat u de bestelling geplaatst heeft ook zelf contact opnemen via mail klantenservice@diergigant.nl of via telefoon 06-38752965 op werkdagen 09:00 uur tot 15:00 uur.

Kan ik mijn bestelling laten afleveren op een ander adres?

Ja hoor dat is mogelijk. Tijdens het afrekenproces wordt gevraagd naar uw adresgegevens en tevens heeft u hier de keuze om uw bestelling te laten verzenden naar uw eigen adres of naar een ander afleveradres.

Welke betaalmogelijkheden biedt Diergigant?

Bij de Diergigant kunt u op dit moment kiezen uit de betaalmogelijkheden:

IDEAL

Overboeking

Credit Cards

Bankcontact

SofortBanking (Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen)

Klarna Pay Later

Met welke vervoerder wordt mijn pakket verzonden?

Alle pakketten worden door ons verzonden met PostNL of DPD . U ontvangt van de vervoerder een track & trace nummer waarmee u zelf het pakket kunt volgen. Hier kunt u zien op welke dag en in welk tijdvak de vervoerder het pakket bij u komt afleveren.  Zodra uw bestelling bij ons binnengekomen en uw betaling is afgerond wordt uw bestelling binnen 1 tot 3 werkdagen verwerkt en verzonden.

Wat zijn de kosten voor het verzenden?

Nederland/België/Luxemburg kost verzenden €6,50. Bestellingen boven de €35,00 is verzenden GRATIS.

 

Duitsland kost verzenden €7,50. 

Denemarken kost verzenden €10,00.

Frankrijk kost €12,50.

Zweden kost €13,10.

 

Kan ik mijn bestelling of een deel van mijn bestelling ruilen?

Ja dat is uiteraard mogelijk. Wanneer u uw bestelling of een deel van uw bestelling wilt ruilen dan verzoeken wij u via mail klantenservice@diergigant.nl/contactformulier op de site contact met ons op te nemen.

Het kan zijn dat u een klein beetje bij moet betalen of wellicht dat u een deel van uw aankoopbedrag terug krijgt van ons. Hierover wordt u tijdig en juist geïnformeerd door onze klantenservice.

De kosten om een product retour te sturen zijn altijd voor uw eigen rekening tenzij wij uw bestelling onjuist of onvolledig hebben geleverd. 

Kan ik mijn bestelling retourneren?

Ja dat is mogelijk. U heeft het recht om zonder opgaaf van reden binnen 14 werkdagen uw bestelling of een deel van uw bestelling retour te sturen. De 14 werkdagen gaan in op de dag dat u uw bestelling heeft ontvangen. Voorwaarde is dat het product ongebruikt en niet beschadigd is en, indien van toepassing, in een onbeschadigde fabrieksverpakking zit. 

De kosten om een product retour te sturen zijn altijd voor uw eigen rekening tenzij wij uw bestelling onjuist of onvolledig hebben geleverd. 

Moet ik verplicht een account aanmaken?

Nee u bent hiertoe niet verplicht. Wel bieden we u de mogelijkheid dit wel te doen zodat u bij een volgende bestelling niet weer al uw gegevens hoeft in te voeren en u eenvoudig eerdere bestelling terug kunt kijken net als het volgen van de status van uw bestelling.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw inloggevens kwijt bent om in te kunnen inloggen op uw persoonlijke account bij de Diergigant dan kunt u u een nieuw wachtwoord aanvragen via deze link. U komt op een pagina waar u uw e-mailadres op kunt geven waarna u een e-mail van ons ontvangt in uw mailbox met daarin een link. Klik op deze link en u wordt doorverwezen naar een pagina waar u een nieuw wachtwoord op kunt geven. Nadat u het wachtwoord opgeslagen heeft kunt u weer inloggen in uw account. 

Klantenservice

Wij verzoeken u contact op te nemen met onze klantenservice via het speciale contactformulier of via mailto:klantenservice@diergigant.nlU ontvangt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag of opmerking.

Wij kunnen u geen directie informatie over status van uw bestelling geven. U ontvangt altijd een track & trace-code wanneer uw pakket is aangeboden bij de vervoerder. Wij streven erna, om uw bestelling dezelfde werkdag te verzenden. 

Privacy 

Diergigant zal uw persoonlijke informatie met grote zorg en uiterst vertrouwelijk behandelen. Uw persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het snel en correct verzenden van uw bestelling. Bovendien zullen wij uw gegevens nimmer ter beschikking stellen aan derden behalve dan aan derde partijen die zijn betrokken bij het proces van uw bestelling.

Contactgegevens

Diergigant

Landbouwweg 31

3899BB Zeewolde

klantenservice@diergigant.nl

+31 6 38752965 op werkdagen van 09:00 uur tot 15:00 uur.

09:00 uur t/m 15:00 uur op werkdagen.

KVK 39065822

BTW NL174343619B01

www.diergigant.nl

 

 

Where do I see my discount?

You can see the total discount of your order the moment you check out with the shopping cart. With a discount you will see an - amount.

Can I still cancel or change my order?

Yes this is possible as long as the order has not yet been collected and sent by us. If you want to change or cancel, please contact us as soon as possible via our e-mail address: mailto:klantenservice@diergigant.nl or by the contact form on the website.

Pick up Order

It is possible to collect your order. After you have ordered, you will receive an e-mail or telephone call that your order is ready to be picked up. After you have placed the order, you can also contact yourself via e-mail customer service@diergigant.nl or via telephone +31 6 38752965 

Can I have my order delivered to a different address?

Yes that is possible. During the checkout process you will be asked for your address details and you also have the choice here to have your order sent to your own address or to another delivery address.

What payment options does Diergigant offer?

At the Diergigant you can currently choose from the payment options:

IDEAL

Overbooking

Credit Cards

Bank contact

SofortBanking (the Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Switzerland, Poland)

Klarna Pay Later

 With which carrier will my package be sent?

All packages are sent by us with PostNL or DPD. You will receive a track & trace number from the carrier with which you can track the package yourself. Here you can see on which day and in which period the carrier will deliver the package to you. As soon as your order has arrived and your payment has been completed, your order will be processed and shipped within 1 to 3 business days.

With which carrier will my package be sent?

All packages are sent by us with PostNL or DPD. You will receive a track & trace number from the carrier with which you can track the package yourself. Here you can see on which day and in which period the carrier will deliver the package to you. As soon as your order has arrived and your payment has been completed, your order will be processed and shipped within 1 to 3 working days.

What are the shipping costs?

The Netherlands / Belgium / Luxembourg costs € 6.50 for sending. Orders above € 35.00 are shipped FREE.

 

Germany costs € 7.50.

Denmark costs € 10.00.

France costs € 12.50.

Sweden costs € 13.10.

 

Other countries on request.

Can I exchange my order or part of my order?

Yes that is of course possible. If you want to exchange your order or part of your order, please contact us: e-mail klantenservice@diergigant.nl/ ot contactform on the site.

You may have to pay a little extra or perhaps you will receive a part of your purchase amount back from us. You will be informed about this by our customer service.

The costs for returning a product are always at your own expense unless we have delivered your order incorrectly or incompletely.

Can I return my order?

Yes that is possible. You have the right to return your order or part of your order within 14 working days without giving a reason. The 14 working days start on the day that you have received your order. The condition is that the product is unused and not damaged and, if applicable, is in an undamaged factory packaging.

The costs for returning a product are always at your own expense unless we have delivered your order incorrectly or incompletely.

Do I have to create an account?

No you are not obliged to do this. We do, however, offer you the option to do this so that you do not have to enter all your details again in a subsequent order and you can easily look back at an earlier order, just like tracking the status of your order.

I've lost my password. What should I do?

If you have lost your login details to be able to log in to your personal account with the Diergigant, you can request a new password via this link. You arrive at a page where you can enter your e-mail address, after which you will receive an e-mail from us in your mailbox with a link. Click on this link and you will be redirected to a page where you can enter a new password. After you have saved the password you can log in again in your account.

Customer service

We request that you contact our customer service via the special contact form or via mailto: mailto:klantenservice@diergigant.nlYou will receive a response to your question or comment as soon as possible.

We cannot provide you with management information about the status of your order. You will always receive a track & trace code when your package has been offered to the carrier

Privacy

Diergigant will treat your personal information with great care and with the utmost confidentiality. Your personal information will only be used to send your order quickly and correctly. Moreover, we will never make your information available to third parties except for third parties involved in the process of your order.

Contact details

 

Diergigant

Landbouwweg 31

3899BB Zeewolde

klantenservice@diergigant.nl

+31 6 38752965

KVK 39065822

BTW NL174343619B01

www.diergigant.nl

Diergigant 2019